© Foto: TVB Attersee-Attergau, Moritz Ablinger: Paar am Steg
Mann und Frau in Tracht sitzen an einem gedeckten Tisch am Steg und prosten sich mit Weißwein zu.
Hledám
Hledat
Zavřít

Römerradweg

 • vhodné pro rodiny
 • umělecky zajímavý, -á, -é
 • vícedenní túra
 • okružní cesta

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

Číslo turistické cesty: R 6
výchozí místo: 94032 Passau
Cílové místo: 4470 Enns

délka trvání: 55h 32m
délka: 223,3 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.010m
Výškové metry (sestupně): 1.102m

nejnižší bod: 241m
nejvyšší bod: 715m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť

powered by TOURDATA

Jdeme do muzea. Čteme knihy. Ale nic není tak vzrušující jako postavit se na vlastní nohy na půdu prosycenou historií nebo - jako v případě římské cyklostezky - "zažít" historii.

Cesta časem začíná v Pasově a končí v Ennsu, mezi nimiž vás čeká 242 kilometrů krásné cyklistiky: mírně zvlněnou krajinou, podél řek a jezer, městy s půvabem a historií. Odpočívadla podél trasy vítají unavené cyklisty, informační tabule vyprávějí o každodenním životě, životě a božstvech Římanů. Muzea a vykopávky vybízejí k delšímu pobytu a pedál za pedálem narážíte na důkazy někdejší římské kolonizace.

Osedlejte kolo a vydejte se na cestu do minulosti po nejrůznějších regionech Bavorska a Horního Rakouska. Římská cyklostezka nejen spojuje obě sousední země, ale je také cestou zpět v čase po stopách hranic Innviertelu.

Kolem Římské cyklostezky najdete menší i větší obce, kde se dokonale snoubí kultura a gastronomie. To dokládá i přezdívka Innviertelu jako sýpky Horního Rakouska, kterou barvitě dokumentuje Římské muzeum v Altheimu s exponáty nalezenými výhradně v tomto regionu. Důraz je kladen na zemědělství a chov zvířat. Římané s sebou například přinesli nové techniky, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat. Po práci na poli Římané relaxovali v lázních. Částečnou stavbu římských lázní si můžete prohlédnout ve Weiradingu, asi 3 km východně od Altheimského římského muzea.

Nebeská sedma - následující etapy vás zavedou po stopách Římanů

🚲 Z Bad Füssingu do Eringu

🚲 Z Bavorska do regionu Innviertel do Waldzellu

🚲 Z Waldzellu přes Frankenmarkt k jezeru Attersee

🚲O d jezera Attersee do Attnang-Puchheimu

🚲 Z Attnang-Puchheimu do Welsu

🚲 Z Welsu do Ennsu - přes Linec a Dunajskou cyklostezku zpět do Pasova


Region Passauer Land:

Bavorský region Passauer Land je regionem s bohatou historií a zážitky. Podél Dunaje se táhne Dunajský vápenec, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Na jihu pasovského okresu, v údolích Rott a Inn, se nachází četná archeologická naleziště a podél řeky Inn probíhala vnitrořímská hranice mezi provinciemi Rhaetia a Noricum. Podél římské cyklostezky v pasovském okrese se nachází řada staveb a zařízení, která vyprávějí zajímavé příběhy. Působivá krajina údolí Dolního Innu a bavorská pohostinnost charakterizují tento region.

Hornorakouský region Podunají:

 • Dunajské vápence - Římané na Dunaji - památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO
 • Schärding, zasvěcený barokní tip
 • Boiotro Roman Museum Passau
 • Římský hrad Oberranna, římský park Schlögen
 • Kulinářský tip: opatství Engelszell s jediným trapistickým pivovarem v Rakousku
 • Enns, středověký klenot (muzeum Lauriacum a procházka Via Lauriacum)
 • Římská odpočívadla: Podél Dunajské cyklostezky na bývalé severní hranici Římské říše (Dunajský limes) se nachází 20 římských odpočívadel, která vás zvou k cestě zpět v čase do dob dávno minulých, ale stále přítomných na hornorakouském Dunaji. Odpočívadla s informacemi o římském dědictví v Horním Rakousku, Dunajské cyklostezce a příslušné místní komunitě slouží jako vítaná a rozmanitá odpočívadla pro cykloturisty na obou březích Dunaje. I přestávka se zde stává malou atrakcí.

Region Wels:
Wels pulzuje: S historickým zázemím a zachovalou strukturou centra města kolem velkolepého náměstí zve k procházkám, radovánkám a obdivu - ve dne i v noci při prohlídkách s průvodcem. Římská stezka nabízí jedinečnou příležitost poznat římskou historii v centru města. Zastávky na stezce se mezitím staly sítí uvnitř města, která se neustále rozšiřuje. Historii je třeba vnímat formou nevtíravého výkladu při nákupech, procházkách nebo delší přestávce na prosluněném náměstí. Každé kulinářské a kulturní místo setkání by mělo přispět k vytvoření povědomí o římském Welsu a jeho minulosti.

Četné možnosti propojení:
Dunajská, Innská, Tauernská a Solnohradská cyklostezka, regionální cyklostezky, možnost okružní trasy po Dunajské cyklostezce.

Trasa:
Na cyklostezkách, vedlejších a nákladních silnicích je asfaltový povrch, téměř žádné stoupání, vhodné pro všechna kola.

Značení:
Zelenobílé značky s římskou přilbou (v obou směrech v Rakousku R6), z Welsu R4 do Traunu, pak R14 do Ennsu, značky "Po stopách Římanů" mezi Traunem a Ennsem.

Tipy:
Vhodné pro rodiny. Mnoho odpočívadel a téměř žádné stoupání. Návrat do Pasova na kole po Dunajské cyklostezce nebo vlakem či lodí.
dosažitelnost / příjezd

Výchozím bodem je tříproudové město Passau. Zde se setkávají „Cyklotrasy římského období“ Via Danubia a Římská cyklostezka.

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro mladistvé
 • Vhodné pro seniory
 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
 • Vhodné s dítětem
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • časná zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Römerradweg
Tourismusverband s´Innviertel
Thermenplatz 2
4943 Geinberg

telefon +43 7723 8555 - 0
E-Mail info@innviertel-tourismus.at
web www.roemerradweg.info/
https://www.roemerradweg.info/

Mluvíme následujícími jazyky

německý
anglicky

Vůči uživatelům

UPOZORNĚNÍ:

1. Prezentované trasy pro pěší turistiku, walking, jízdu na kole, příp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, běh na lyžích, túry na lyžích nebo se sněžnicemi atd. je třeba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlučně jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavřít s uživateli tohoto webu smlouvu. V důsledku využití dat není mezi námi uzavřena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komerční využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komerčně provozovaných webových stránkách, výměnných platformách atd., nebo je použít k vývoji komerčních produktů. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotčeným datům.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvořeny s maximální péčí; přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

Upozorňujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, příp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale třetími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (např. vzdálenost, stupeň obtížnosti, převýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu těchto obsahů třetích stran. Z tohoto důvodu nepřebíráme žádnou odpovědnost za autentičnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatření nebo jiné vlivy (např. sesuv půdy, apod.) mohou vést k dočasným nebo trvalým změnám trasy (např. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zčásti neprůjezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras příp. sítě cest (jízda, chůze, příprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. Uživatel samotný je odpovědný zejména za výběr trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silničního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bodě 1 (např. kola, atd.), za používání přilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování přiměřené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody způsobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Některé trasy vedou po silnicích, na kterých je běžný provoz. Vezměte prosím na vědomí, že tím vzrůstá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patřičnou opatrností a správným odhadem a uplatněním vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpečí a sledujte průběžně provoz. Neopouštějte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemědělských zásobovacích cest, může podléhat zákonným omezením, která je třeba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (např. cyklista, motocyklista) je odpovědný za dodržování těchto pravidel, za řádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatečné vybavení (světla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovědný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatečné vzdálenosti od vpředu jedoucího. Důrazně doporučujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat přilbu a reflexní oblečení (nebo podobné) a používat přípustné osvětlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejně jako detailní přípravu. Důrazně doporučujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporučujeme uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na přední kolo.

 

4. Speciálně pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnějších rekreačních sportů v přírodě. Při jízdě na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplně jiného pohledu. Několik pravidel fair play v lese přispěje k bezkonfliktní jízdě na horském kole.

a. Chodci mají přednost: Jsme ohleduplní a přátelští k chodcům a turistům. Při setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém případě se vyhýbáme cestám s velkým počtem chodců. Ohleduplnost k přírodě: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na poloviční viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, připraveni brzdit a na poloviční viditelnost, a to zejména v zatáčkách, protože je třeba kdykoli počítat s překážkami. Poškození cest, kameny, větve, dočasně uložené dřevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpečí, na které musíme být připraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatří alkohol. Ohleduplnost na odpočívadle (manipulace se stojany, znečištěná obuv nebo oblečení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Značené trasy, zákazy jízdy a uzávěry: Dodržujeme značené trasy a uzávěry a akceptujeme, že cesty slouží především k zemědělskému a hospodářskému využití! Uzávěry jsou často nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a dělá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vůči lesníkům a lovcům, příp. dalším zaměstnancům. Při horské cyklistice je telefonování a hudba z přehrávačů tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabraňme zbytečnému hluku. S ohledem na volně žijící zvířata jezdíme pouze za plného denního světla. Jezdíme zásadně vždy (i do kopce) s přilbou! Balíček pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepřetěžujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupeň obtížnosti trasy a správně odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, světla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po průjezdu zavřeme všechny branky u ohrad. Zabraňme únikovým a panickým reakcím zvířat. Potěšení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v cestě!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patřičně vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, světly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelně.

 

5. Za obsah externích internetových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost; zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.attersee.at/cz pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.attersee.at/cz Neprobíhá průběžná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.attersee.at/cz pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.attersee.at/cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.attersee.at/czpomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.attersee.at/cz nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vůči bloggerům

UPOZORNĚNÍ:

1. Všechny doporučené návrhy tras pro pěší turistiku, walking, jízdu na kole, příp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, běh na lyžích, túry na lyžích nebo se sněžnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ně odpovědnost, a to zejména za přesnost informací, ani odpovědnost za jakékoliv následky způsobené využíváním vašeho návrhu třetí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejně jako další údaje a informace nejsou z naší strany ověřovány.

Nemáme v úmyslu uzavřít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras či jiné údaje a informace. V důsledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavřena žádná smlouva.

Doporučením návrhu trasy přebíráte zvláštní odpovědnost vůči jiným sportovcům. Berte prosím tuto odpovědnost vážně a popisujte váš návrh trasy s maximální pečlivostí a podle nejlepšího vědomí a svědomí.

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespoň tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznačným způsobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupeň obtížnosti

• Nebezpečná místa

• Průměrná doba jízdy

• Převýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uveďte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporučení návrhu trasy z vaší strany nás pověřujete k uložení vašeho návrhu trasy, příp. vašich údajů na naší webové stránce a k jejich trvalému zpřístupnění třetím stranám, zvláště uživatelům tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu zcela nebo zčásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Děkujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost; zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.attersee.at/cz pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.attersee.at/cz . Neprobíhá průběžná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.attersee.at/cz pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.attersee.at/cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.attersee.at/cz pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.attersee.at/cz nepovažujeme za náš vlastní.

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

Číslo turistické cesty: R 6
výchozí místo: 94032 Passau
Cílové místo: 4470 Enns

délka trvání: 55h 32m
délka: 223,3 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.010m
Výškové metry (sestupně): 1.102m

nejnižší bod: 241m
nejvyšší bod: 715m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť

powered by TOURDATA