© Foto: TVB Attersee-Attergau, Moritz Ablinger: Paar am Steg
Mann und Frau in Tracht sitzen an einem gedeckten Tisch am Steg und prosten sich mit Weißwein zu.
HledámHledat
Zavřít

Farní a poutní kostel Maria Attersee

Attersee am Attersee, Oberösterreich, Österreich
  • vhodné za každého počasí

Na historickém kopci Kirchberg, nad obcí Attersee se tyčí již z dálky dobře viditelný farní a poutní kostel „Maria Attersee“ – symbol obce Attersee.

Odtud získá poutník nádherný pohled na jezero. Je možné vidět i celé okolní pohoří od vápencového pohoří Höllengebirge na jihu, přes navazující pískovcové zóny (Wachtberg, Gahberg) až po příjemně působící alpské podhůří na severu.

Historický přehled:

Již v 6. stol. se na malém kopci nacházela bavorská vévodská usedlost. V roce 788 bylo bavorské vévodství v Attergau předáno rodu Karolinců. Centrem tohoto rozsáhlého komplexu bylo Atarhoven = Attersee. První písemné zmínky o karolinském královském dvoře se objevily v roce 885, kdy Karel III. věnoval kapličce v Öttingu, kromě jiného, také tzv. „devátý podíl“ ze svého dvoru „Atarhova“.
Na svátek Všech svatých v roce 1007 založil císař Jindřich II. biskupství Bamberg. Jeho kancléř byl jako Eberhard I. jmenován a vysvěcen za biskupa. Bohaté dary císařského zakladatele daly diecéze bezpečné hospodářské základy. Mezi 27 darovacími listinami je jedna, která praví: „Dáváme všem věřícím na vědomí, že darujeme obec Atarhov v Attergau, která je naším majetkem, se vším co k ní patří: osady, obydlí, kostely atd. biskupskému sídlu Bamberg…“
Biskupové z Bamberga vystavěly Atarhoven do mocné středověké hradní pevnosti obklopené hradním příkopem, který je patrný až dodnes. Od konce 13. stol. pevnost jako zástava mnohokrát změnila majitele. Naposledy byla ve vlastnictví rodu Schaunbergerů. V roce 1793 získal habsburský vévoda Albrecht III. celý majitek v Attergau od biskupství v Bambergu. Nicméně tento hrad v 16. stol chátral. Dochoval se pouze dnešní kostel, který byl dříve zámeckou kaplí na počest Nanebevzetí pany Marie v Attersee.

Historie hradu:
Kostelní loď a presbytář byly v pol. 15. stol. nově postaveny jako dvoulodní gotický kostel, stejně jako mnoho jiných kostelů v Attergau. V letech 1722-1728 byla provedena přestavba kostelního interiéru v barokním stylu barokním architektem Jakubem Pawangerem na příkaz správce Františka Ferdinanda hraběte Khevenhüllera. Gotická klenba byla nahrazena barokní a postaveny velké postraní lodě a mohutná věž.

Stručný popis kostela

Hlavní oltář:
Krásný pozdně barokní oltář navrhl Josef Mathias Götz z Passau a proveden byl Jiřím Paumeisterem. Sochy sv. Anny, matky Marie a sv. Elišky, matky Jana Křtitele a kazatelna pocházejí od J.M.Götz (1728/39). Z obrazů je podepsán pouze bývalý hlavní oltář (nyní v zadní pravé části pod oknem kostela). Je od F.X. Gürtera z roku 1787.
Srdcem oltáře nad eucharistickým svatostánkem je milosrdný obraz Matky Boží v drahocenném stříbrném rokokovém rámu. Tento svatý obraz přinesl 15. srpna 1652 farář Anton Balster ze St. Georgen i.A. z tamějšího kostela do Attersee.

Z farní kroniky o svatém obraze:
V roce 1622, kdy byl kostel v St. Georgen i.A. vypleněn, přivlastnila si obrázek Panny Marie jedna žena a použila ho jako část bidýlka v kurníku. Jelikož obrázek ale stále padal, zarazila rozlobená žena s rouhavými slovy sekeru do obrázku. Na místě dopadu, na krku Matky Boží a na tváři Jezulátka, se objevily krvavý pruh, který nebylo možné setřít a je viditelný až dodnes.

Obrázek na levém křídle ukazuje sv. Josefa, ženicha Marie, a na pravém křídle je znázorněn kněz Zachariáš, otec Jana Křtitele.

Mimořádně pozoruhodné (pravděpodobně zbytky bývalého gotického oltáře):
Na hlavním oltáři nad obrázkem Panny Marie – gotická socha Marie s Ježíškem (v barokním provedení).
Na bočních stěnách nad stolem spojeni:
Sv. Petr (patron rodu Bambergů poukazuje na bývalé historické vztahy k rodu Bambergů)
Sv. Štefan (patron kostela v Passau poukazuje na to, že Attersse dříve patřilo k diecézi v Passau)
Na levém bočním oltáři gotický vysoký reliéfní obraz Klanění tří králů z východu.

Rokoková kazatelna (nad kazatelnou trůní Mojžíš s tabulkami se zákony a je obklopen třemi andělíčky symbolizující tři teologické ctnosti: víru, naději a lásku)

Boční oltáře:
Pravý boční oltář – obraz sv. Judase Taddäuse, pomocníka ve všech zoufalých situací týkajících se těla, spolu s barokními sochami sv. Františka a sv. Antonínka.
Levý boční oltář – obraz sv. Marie Magdalény, kající se hříšnice lemované barokními sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory.

Levá strana průchodu – Mariánský oltář – barokní obrazy 14 pomocníků - hrobka kněze Antonína Balstera (zemřel r. 1671)

Levá strana průchodu – krásný rokokový oltář – křtitelnice – velký votivní obraz

Pravá strana vstupní haly – válečný pomník (1914-1918 und 1939-1945) obce Attersee, zobrazující Krista, který přijímá před ním klečící vojáky do nebe.

Hřbitov:
Velmi okouzlující horský hřbitov. Většinu hrobů zdobí ručně kované kříže. Obzvláště krásné jsou staré malované náhrobní kříže na dětském hřbitově.

neděle: 8:30 hod. farní mše
středa: 18:30 hod. růženec / 19:00 hod. mše
sobota:7:30 hod. růženec / 8:00 hod. mše
Od začátku prázdnin v 8:00 hod. a 9:30 hod

nadmořská výška

469 m

Parkování
  • parkovací místa: 5
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
  • Vhodné za každého počasí
sezóna
  • jaro
  • léto
  • podzim
  • zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Farní a poutní kostel Maria Attersee
Kirchenstraße
4864 Attersee am Attersee

telefon +43 7666 7856
E-Mailpfarre.attersee@dioezese-linz.at
webwww.dioezese-linz.at/pfarren/atters…
webattersee-attergau.salzkammergut.at
http://www.dioezese-linz.at/pfarren/attersee
https://attersee-attergau.salzkammergut.at

Navštivte nás také na

navštiv naši fanouškovskou stránku na Facebooku náš videokanál na Youtube Navštivte naši stránku na Wikipedii
kontaktní osoba
pan Pfarrer Josef Schreiner
4864 Attersee am Attersee

Zákonné kontaktní údaje

Pfarr- und Wallfahrtskirche "Maria Attersee"
Kirchenstraße
-4864 Attersee am Attersee
pfarre.attersee@dioezese-linz.at
http://www.dioezese-linz.at/pfarren/attersee

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA