© Tauchen am Attersee
Taucher am Attersee
Hledám
Hledat
Zavřít

Technické potápění

Potápění s nitroxem a směsí plynů.

Jestliže byly rebreathery, neboli dýchací přístroje s uzavřeným okruhem, a potápěči, kteří je používali, dříve spíše exoty, dnes již patří k téměř běžnému obrazu. Ke stále větší oblibě elektronicky řízených rebreatherů přispívá v neposlední řadě také rostoucí počet dostupných přístrojů. Stále více potápěčů tak objevuje krásy tichého potápění. Jaké výhody však rebreathery přinášejí oproti otevřenému okruhu? Rebreather znovu zpracovává spotřebovaný vzduch. Obsahuje filtr, který dýchací okruh zbavuje jedovatého oxidu uhelnatého, a do okruhu je po dávkách přidáván životně důležitý kyslík. Pokud se podíváme na základní konstrukci rebreatherů, toto schéma je u všech přístrojů stejné. Jednotlivé typy rebreatherů se liší pouze způsobem dodávání kyslíku.

Tento způsob fungování přináší potápěčům několik výhod. V prvé řadě je to efektivnější využívání plynu. Potápěčům stačí menší množství kyslíku než u otevřeného okruhu. To je výhodné především při průzkumech vraků a jeskyní, protože je tím značně usnadněna logistika plynu. Potápěč nevypouští téměř žádné bubliny. To je zajímavé hlavně pro fotografy, protože díky menšímu hluku mohou pořizovat záběry živočichů z kratší vzdálenosti, aniž by je vyplašili. Optimální dýchací plyn   Pokud se podíváme na eCCR blíže, jde vlastně o přístroj se směsí plynů.

Tento přístroj poskytuje potápěči optimální dýchací plyn v každé hloubce. Tam kde je světlo, je také stín. Je proto namístě zmínit i nevýhody rebreatherů. Tato složitější technologie vyžaduje intenzivnější přípravu a manipulaci s přístrojem. Pro bezpečné zvládnutí rebreatheru je naprostou nezbytností absolvování kvalifikovaného výcviku s daným typem přístroje. Rebreathery mají bohužel dodnes pověst příliš komplikovaných a životu nebezpečných přístrojů, především mezi potápěči, kteří se touto tematikou zabývali jen povrchově. Dávno tomu ale tak není. Základem bezpečného potápění je přesto důkladný, kvalifikovaný výcvik a realistické posouzení vlastních schopností. 

 

Pod pojmem „technické potápění“ se dříve rozumělo potápění za hranice sportovního potápění stanovené potápěčskými svazy. Tyto hranice jsou však dnes již dávno překonány a používání dřívější „technologicky specifické“ výstroje, ke které patří směs plynů, křídla a dvojče, nachází vzhledem k jejím výhodám čím dál více přívrženců i v oblasti sportovního potápění. Co se však nezměnilo je skutečnost, že vedle výstroje potřebné k hlubším a náročnějším ponorům je nezbytný především kvalifikovaný výcvik a zkušenosti se zacházením s výstrojí. Podobně jako u kurzů sportovního potápění je i výcvik technického potápění rozdělen do několika úrovní. Účastník kurzu je tak s danou látkou seznamován postupně a může upevňovat a zlepšovat své dovednosti. Jezero Attersee nabízí vedle mnoha zajímavých míst k potápění pro technické potápěče také vynikající infrastrukturu s logistikou plnění a možnostmi výcviku. Průzračně čistá voda a denní světlo i ve velkých hloubkách, což je u jezer nezvyklé, nabízejí ty nejlepší podmínky.

Servis

Potápěčské centrum Attersee
Günter Oberschmid
Franz von Schönthanallee 6
A-4854 Weißenbach am Attersee

Telefon+43 7663 610
Fax+43 7663 610
E-Mailoffice@nixe.at
Webwww.atterseediving.com